Social Icons

Money For Get a Domain

Friday, December 14, 2012

මෙන්න Google මැජික්...


    
මේ කියල තියෙන හැට්යටම කරල බලන්න. Google පිස්සු නටන ලස්සන  :D


01 "Do a barrel roll" ගූගල් එකට යන්න. ( Google.com / Google.lk )
 මේන්න මේ වචනය  Do a barrel roll  type කරල search කරන්න. 02 "Zerg rush"


ගූගල් වලට ගිහින් මේ වචනෙ Zerg rush ගහල enter කරන්න. වැඩේ පටන් ගන්න තප්පර 10ක් විතර යනවා. අන්තිමට හැදෙන්නෙ මොකක්ද කියලත් බලන්නකෝ.

03 "Google Gravity trick"


ගූගල් එකේ මේ වචනෙ Google Gravity trick ටයිප් කරල  search කරන්න. Search Results වලින් පළවෙනි ලින්ක් එකට ගිහින් බලන්න.

04 "Let me Search it for google" මේ site එකට www.lmgtfy.com ගිහින් මොකක් හරි වචනයක් search කරන්න. එතකොට එතනම පල්ලෙහ ලින්ක් එකක් එනව. එන්න ඒ Link එකට ගිහින් මොකද වෙන්නෙ බලන්නකෝ.05 "Annoying Google"
මේ ලින්ක් එකේ www.donttypelikethis.com Google වලින් තමන්ට ඕන දේ හොයන්න පුළුවන්ද කියල බලන්න.

06 "Titl And Askew "

ගූගල් එකෙන් මුලින්ම titl කීයල search කරන්න. ඒ ගමන්ම askew කියල සේර්ච් කරන්න.
ඔන්න යාලුවනේ මට මතක ටිකක් ඔයාලට කිව්ව. මම මේක මෙව්ව හොයා ගත්තෙ පිටරටක වෙබ් අඩවියකින්. පුළුවන් ඉක්මනින් තව කියල ශෙන්නම්,.
අත්හදා බලල තියෙන්නෙ බය වෙන්න කිසිම හේතුවක් නෑ. ඔයාලවත් ඩැනුවත් කරන්නයි කියල දුන්නෙ.
කරල බලලම comment එකක් දාන්නකෝ....


                                 http://mytechgate.blogspot.com/

Key Words-: 3D 3D printing 3DS 4 4G 5 50 best apps AActa Activate conference Activision Blizzard Michael Acton Smith Adobe Keri Allan Alternate reality games Amazon.com Android Angry Birds Anonymous AOL Apple Apps Apps Pitch Apps rush Arcade and platform Arpanet Artificial intelligence (AI) Assassin's Creed Audioboo Augmented reality Gaming awards B Steve Ballmer Carol Bartz Battlefield Bebo Tim Berners-Lee Best Android apps Best games for Christmas 2012 Best iPhone and iPad apps Jeff Bezos Big data Bing Biometrics BitTorrent BlackBerry Blogging Blu-ray Britain's broadband vision Broadband C Call of Duty Rio Caraeff Paul Carr Mayer Kevin Marks Mashed 2008 Megaupload Microsoft Microsoft Surface Mixed-reality games MMORPG Mobile Mobile phones Mobile World Congress Mobile World Congress live Modern Warfare Motoring Mozilla Music games Elon Musk Must haves Myspace N Need For Speed Net neutrality Netbooks Newly asked questions Next gen games Nintendo Nokia Not safe for work O Observer Christmas technology special Motoring: On the road One Laptop Per Child Open source Oracle Out of this world Ouya P P2P PayPal PC Photography Mark Pincus Pinterest Piracy Pirate Bay Playback PlayBook PlayStation Pokémon Politics and technology Press start Programming PS Vita PS3 PSP Puzzle games Q Quiz and trivia games R Racing games Raspberry Pi Rayman Recommendation sites Reddit Research and development Retro games RIM (Research in Motion) Robots Role playing games Andy Rubin Rumoursville S Safari Samsung Sheryl Sandberg Eric Schmidt Search engines Second Life SEO Sex in games Shoot 'em ups Simulation games Clive Sinclair Steven Sinofsky Skype Smartphone patent wars Smartphones Social innovation camp Software Songkick Sonic the Hedgehog Sony Sopa Spam Sports games Spotify Biz Stone Strategy games Sun Microsystems Super Mario SXSWi Symbian T Tablet computers Talk time Tech City Talks Technobile Technology Technophile TED TEDxObserver Telecoms Television Tetris The Elder Scrolls The internet at 40 The Legend of Zelda Scott Thompson Top 10 UK games Top 100 women: technology Top 20 UK games Trojans Tumblr William Tunstall-Pedoe Twitter U Untangling the web with Aleks Krotoski V Vine Virtual worlds Viruses W Jimmy Wales Web 2.0 Web browsers Web filtering Weekend gaming Weekly roundup Wheels When you should be working Wi-Fi Wii Wii U WikiGame Wikipedia Evan Williams Windows Windows 7 Windows Phone World of Warcraft Worms X Xbox Y Y2K bug Yahoo Yahoo takeover Jerry Yang YouChoose YouTube Z Mark Zuckerberg Zynga A adhesive abrasive acrylic aesthetics aluminium analyse annotationanodise anthropometrics artefact B ball bearing ball pein hammer bandsaw batch production bevel blow moulding brief BSI C CAD caliper cam CAM capacitor carbon steelcasting cantilever centre punch chisel chuck circuit clampm client CNC colour wheel comb joint compliant compression constraints consumer coping saw corporate identity cramp criteria D datadatabasedesigndevelopmentdiedie cutting dimension dividers dovetail dowel drawer durable E economies of scale elastic elevation embossing engineerengineer's square ergonomics evaluation F flux follower function G gear graphics H hammer hand file hydraulic I idler gear input isometric J jig J.I.T. - just in time K kiln L laser L.E.D. - light emitting diode linear M  mallet market research mdf - medium density fibreboard mechanism metre - 1000 millimetres meter micrometer mild steel millimetre mitre N newton O oblique O-ring orthographic output P permanent fixing perspective pewter pic chip pillar drill planning polyethylene polypropylene printed circuit board pulley PVA - glue Q quality quality assurance questionnaire R raster resistor router S safety scissors scriber shear sensor silver steel solder specification spur gear steel stepper motor survey system T template tenon tensile tension Tensol Cement testing thermoplastic thermoset tolerance thyristor toggle clamp transistor try square U V vacuum forming variable resistor vector W weight X X - axis Y Y - axis z Z - axis

No comments:

Post a Comment

ප්‍රයොජනවත් උනානම් මෙතන මොනවහරි ලියල යන්න...

Advertisements

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...